Gildedocumenten

Belangrijke openbare documenten van het UKG:

Statuten (2018) hier

Beleidsplan Utrechts Klokkenluiders Gilde 2017 – 2022: hier

Jaarverslagen
2015

2016

2017

 

 

 

 

Belangrijke openbare documenten van het UKG:

Statuten (2006) hier

Beleidsplan Utrechts Klokkenluiders Gilde 2012 – 2017: hier

Jaarstukken
- 2015 Jaarverslag, inclusief Financieel Jaarverslag (vanaf blz. 19): hier
- 2014 financieel jaarverslag ( de balans, de staat van baten en lasten met toelichtingen): hier
- 2014 jaarverslag: hier

 

gepubliceerd/gewijzigd 21 september 2016 (server-tijd: 0,0105 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 1292 9894