Sint Maarten, verenigingsavond 2016

Traditie
Traditiegetrouw kwamen de UKG'ers op 11 november als vereniging bijeen. Was de plaats van samenkomst de voorafgaande jaren in het Academiegebouw, dit jaar opende voorzitter Theo Poort de bijeenkomst in de sfeervolle Evangelisch Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat. Klokkenluiders harmoniëren goed met een kerk. En dat was ook op 11 november het geval. De voorzitter stond in zijn welkomstwoord stil bij het nog steeds stijgende aantal leden van het UKG, het zijn er momenteel 847. Ook memoreerde Poort het overlijden dit jaar van UKG-lid en onvermoeibaar strijder voor de herleving van de Sint Maartentraditie in de stad Utrecht, Chris van Deventer.

Bescheidenheid

De avond werd muzikaal opgeluisterd door pianovirtuoos Paul Hessel en de Sint Maartenslezing was toevertrouwd aan "Commissaris des Koning" Willibrord van Beek. De commissaris verbond het  heden met het verleden. Hij blikte terug op de uitslag van de onlangs gehouden Amerikaanse presidentsverkiezingen, die door menigeen als een schok ervaren is. Hoe zou Martinus van Tours daarnaar gekeken hebben? Van Beek refereerde aan de ontmoeting tussen Martinus en Keizer Maximus. Een verhaal dat gaat over bescheidenheid, een kenmerk van de patroonheilige van het UKG. En als vanzelf kwam de commissaris uit bij de klokkenluiders. Ook bescheiden en mensen van de achtergrond, staande in een eeuwenlange traditie. "Wat er ook gebeurt de klokken blijven luiden en Sint Maarten blijft gevierd worden".

Een feest van delen
Sint Maarten is een feest van delen, dat het UKG op zijn verenigingsavond in de praktijk brengt. Ieder jaar krijgt een Utrechtse organisatie op het gebied van welzijn een bedrag van € 500 uit de UKG-kas aangeboden, aangevuld met de opbrengst van een collecte onder de aanwezigen. Dit jaar werden aan dit bedrag nog de opbrengsten toegevoegd, die ontvangen zijn bij de reeks activiteiten die in dit Sint Maartensjaar in Utrecht plaatsvonden. De Stichting Leergeld ontving het prachtige bedrag van € 4789,15  Secretaris Arie Noordermeer overhandigde dit aan een opgetogen vertegenwoordiger van deze stichting die wil voorkomen dat kinderen door geldgebrek niet mee kunnen doen aan sport, cultuur of schoolactiviteiten.

Zij komen....

Vlnr: Theo Poort, Luella de Regt, Peter Boss, Martijn Pranger, Joost van Rije en Wouter Iseger

Na sluiting volgde de feestelijke luiding van de Domklokken, die door de aanwezigen op het Domplein in ontvangst werd genomen. De UKG'ers en hun aanhang besloten de avond in de Michaelskapel van de Domtoren met , om de buitenkou te verdrijven, warme bisschopswijn. Tijdens dit genoeglijk samenzijn werden, ook weer volgens de traditie, enkele nieuwe luiders gecertificeerd. Waaronder de 11 jarige Martijn Pranger, die voor zijn luidersactiviteiten wekelijks uit Den Haag komt. Zij ontvingen hun certificaat met bijbehorende speld uit handen van voorzitter Poort.

En hij gaat
Ook nam voorzitter Poort namens de vereniging afscheid van de gepassioneerde klokkenluider Robert Vink, omdat deze zich binnenkort in het Duitse Ulm vestigt. Robert is sinds 1984 lid van het UKG, is luidmeester en begeleider van de jeugdluiders. Ook zijn andere verdiensten voor het UKG zijn niet gering. Hij ontving van de voorzitter de zilveren speld van verdienste. Robert roemde in zijn afscheidswoord de enorme kennis en daadkracht die binnen het UKG aanwezig is daarbij verwijzend naar alles dat er in in de loop der jaren tot stand is gekomen. Een daverend applaus wluidmeester Vink zijn deel.

(foto's Wilbert vd Hulst)

 

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 1292 9894